Werken met de methode Vlaskamp vraagt van alle betrokkenen dat ze denken en handelen volgens een relationele visie. Deze visie wordt vervolgens in het methodische deel van de werkwijze concreet gemaakt.  Om goed op die manier te kunnen werken is het nodig om goed op de hoogte te zijn van het programma.

Wij verzorgen, in samenwerking met de ’s Heeren Loo Zorggroep, trainingen en coachingstrajecten voor ouders, begeleiders, leerkrachten, gedragswetenschappers en managers waarbij eigen casuïstiek centraal staat. Deze trainingen worden op maat aangeboden door zeer ervaren trainers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de trainingen en coachingstrajecten, neem dan contact met ons op.