Het is voor iedereen belangrijk om zelf voor een groot deel te bepalen hoe je leven eruit ziet: met welke vrienden je omgaat, waar je woont, naar welke school je gaat, hoe je je vrije tijd invult en wat voor werk je doet. Deze keuzevrijheid is voor veel kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen niet vanzelfsprekend. De methode Vlaskamp is ontwikkeld om ook hen de mogelijkheid te geven de regie te voeren op hun eigen bestaan en om hen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

De methode Vlaskamp gaat uit van de visie dat kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen recht hebben op een situatie waarin zij tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden komen, en waarbij zij in relaties met anderen een actieve en sturende rol spelen.  Deze visie betekent dat je gedrag altijd ziet als een signaal waarmee iemand je iets wil vertellen, dat je je afvraagt wat dat signaal betekent en dat je op zoek gaat naar een passend antwoord.  Deze zoektocht is alleen mogelijk wanneer er heel methodisch en systematisch gewerkt wordt, met andere woorden: wanneer er klein gekeken wordt.

De methode Vlaskamp is evidence based, dit betekent dat er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van de methode. In 2015 is het erkend door de deelcommissie ‘gehandicaptenzorg’ van Vilans als een effectieve werkwijze.

De methode Vlaskamp in vogelvlucht

Kinderen en volwassenen met EVMB krijgen de mogelijkheid een actieve en sturende rol te spelen in relaties met anderen en om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen doordat we:
– de relatie centraal stellen
– sterk methodisch werken
– interdisciplinair werken (met andere woorden, alle betrokken professionals en ouders werken samen aan het bereiken van hetzelfde overkoepelende doel).

Hierdoor krijgt de persoon met EVMB de ondersteuning die voldoet aan zijn wensen en behoeften.


Kinderen en volwassenen met ernstige verstandlijke en meervoudige beperkingen 

Kinderen en volwassenen met EVMB hebben een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (we zeggen ook wel een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden) en een ernstige motorische beperking (zij hebben een beperkte arm- en handfunctie en zijn afhankelijk van hulpmiddelen om zich te kunnen verplaatsen). In het algemeen is er daarnaast sprake van zintuiglijke beperkingen en veel gezondheidsproblemen. De beperkingen zijn voor het 18e levensjaar ontstaan. Ondanks de grote onderlinge verschillen hebben kinderen en volwassenen met EVMB als gemeenschappelijk kenmerk dat zij vrijwel volledig afhankelijk zijn van anderen.